Mamy prawie 40 letnie doświadczenie w zakresie różnych dziedzin budownictwa.
Naszą domeną są nadzory budowlane, projektowanie i wykonawstwo.
Mamy ugruntowaną pozycję na rynku.

KILKA SŁÓW O FIRMIE

W obecnej formie funkcjonujemy od 1999r. choć za początki naszej działalności należy uznać rok 1989. Biuro firmy znajduje się w centrum Częstochowy przy ul. Dąbrowskiego 38.
W swojej działalności bazujemy na bogatych i wieloletnich doświadczeniach z różnych dziedzin budownictwa – nadzory, projektowanie budowlane, wykonawstwo.

Obecnie, głównie zajmujemy się nadzorami inwestorskimi, projektowaniem budowlanym oraz szeroko pojętą obsługą procesów inwestycyjnych, np. pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego. Mamy dużą praktyczną wiedzę w zakresie stosowania przepisów Prawa Budowlanego, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw i rozporządzeń związanych z budownictwem.

Pełnimy nadzory inwestorskie nad realizacjami obiektów o różnym przeznaczeniu w tym budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej (np. galerie handlowe, obiekty sportowe), obiekty i budynki przemysłowe. Nadzorujemy roboty wykonywane na zabytkach nieruchomych tzn. wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych nadzorem Konserwatora zabytków. Jako Inżynier Kontraktu i Inwestor Zastępczy bierzemy również udział w rozliczaniu środków unijnych oraz innych dotacji przeznaczonych na te inwestycje.

W ramach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zapewniamy wielobranżową obsługę inwestycji zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego i wymaganiami Inwestora, m.in:

  • reprezentujemy Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzamy jakość wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów i materiałów budowlanych,
  • kontrolujemy i odbieramy roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,
  • przygotowujemy i bierzemy udział w czynnościach odbiorów końcowych obiektów budowlanych i bierzemy udział w przekazywaniu ich użytkownikowi,
  • weryfikujemy rozliczenia budowy.

W ramach obowiązków projektanta wykonujemy następujące czynności:

  • występujemy o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu,
  • wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane; zapewniamy uzgodnienia projektów w rzeczoznawcami odpowiednich branż,
  • występujemy w imieniu Inwestora przed instytucjami i urzędami w celu uzyskania niezbędnych dla realizacji uzgodnień,
  • wykonujemy projekty wielobranżowe wykonawcze,
  • prowadzimy nadzór autorski związany z wykonywanymi projektami

Niezależnie od wyżej wymienionych zadań dokonujemy badań okresowych budynków i obiektów oraz wykonujemy opinie techniczne i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektów.

W przypadku podejmowania zadań związanych z wąską specjalizacją dysponujemy bazą świetnie przygotowanych współpracowników.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.