Get Adobe Flash player

Kilka słów o firmie

Firma w obecnej formie funkcjonuje od 1999r. choć za początki jej działalności należy uznać rok 1989. Siedziba firmy znajduje się w Częstochowie przy ul. Białej 7. Biuro firmy w centrum Częstochowy zlokalizowane jest przy ul. Dąbrowskiego 38.

Firma w swojej działalności bazuje na bogatych doświadczeniach z różnych dziedzin budownictwa (nadzory, projektowanie budowlane, wykonawstwo).

Obecnie, głównie zajmujemy się nadzorami inwestorskimi, projektowaniem budowlanym oraz szeroko pojętą obsługą procesów inwestycyjnych, np. pełnimy funkcję Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu. Mamy sporą praktyczną wiedzę związaną z Prawem Budowlanym, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi ustawami i rozporządzeniami związanymi z budownictwem.

Pełnimy nadzory o szerokim zakresie przeznaczenia od budynków mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznych (galerie handlowe, szkoły) do budynków wpisanych do rejestru zabytków i objętych nadzorem konserwatora zabytków. Jako Inwestor Zastępczy i Inżynier Kontraktu bierzemy udział w rozliczaniu środków unijnych oraz innych dotacji przeznaczonych na te inwestycje.

W ramach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zapewniamy wielobranżową obsługę budowy zgodnie z zapisami prawa budowlanego i wymaganiami Inwestora, m.in:

 • reprezentujemy Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzamy jakość wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów i materiałów budowlanych;
 • sprawdzamy i odbieramy roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych 
 • przygotowujemy i bierzemy udział w czynnościach odbiorów końcowych obiektów budowlanych i bierzemy udział w przekazywaniu ich użytkownikowi;
 • kontrolujemy rozliczenia budowy.

W ramach obowiązków projektanta wykonujemy następujące czynności:

 • występujemy o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu;
 • wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane;
 • zapewniamy uzgodnienia projektów w rzeczoznawcami odpowiednich branż;
 • występujemy w imieniu Inwestora przed instytucjami i urzędami w celu uzyskania niezbędnych dla realizacji uzgodnień;
 • wykonujemy projekty wielobranżowe wykonawcze;
 • prowadzimy nadzór autorski związany z wykonanymi projektami.

Niezależnie od wyżej wymienionych zadań dokonujemy badań okresowych budynków i obiektów oraz wykonujemy opinie techniczne i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektów.

W przypadku podejmowania zadań związanych z wąską specjalizacją dysponujemy bazą świetnie przygotowanych współpracowników.

 

F.U. GAWŁOWSKI

Copyright © 2012. All Rights Reserved.